Vi har erfart at det å lyge for advokater og folk som søker hjelp hos domstolene - er noe Ernst Moe ikke finner vanskelig! – men at han ovenfor Justisdepartementet, arbeidsgiveren sin – heller ikke unnslo seg å lyge - det var i allefall for meg (noe) overraskende.

Løgnen

Her er kopi av det Ernst Moe egentlig skrev i sitt brev av 21.01.1992

Her «siterer» Ernst Moe seg selv i brev til justisdepartementet om det han skrev i sitt brev av 21.01.1992