rettferd.com

oppdateres nå


De som er innblandet i denne groteske forbrytelsen mot Terje Strand vil i neste omgang bli politianmeldt og tatt ut søksmål mot.


Lovbrudd begått av politiet ved bl.a. Leiv Ole Topnes og Sandnes herredsrett ved dommer Per Holm samt revisorrapporter med beviselig forfalskede underskrifter - brukt i retten for å felle Terje Strand - vil etterhvert også bli lagt ut på nettet.

Også advokatforeningen har hatt sine svin på skogen.

Dette kommer vi tilbake til - snart!


Navnene finner du under kapitlet: «De ansvarlige»


Det dreier seg om forsømmelser og korrupsjon fra advokater, polititjenestemenn, dommere, politikere og andre offentlig ansatte.

Vi kan også dokumentere at ansatte i finansinstitusjonene

DNB og Storebrand har brukt rettsapparatet til å skjule underslag og korrupsjon i sin sammenheng, og at rettsapparatet

visste hva de var med på!


At ikke alle var direkte med på og ta livet fra Terje Strand er nok rett, men alle de nevnte personer har likevel et stort ansvar for det som skjedde siden - spesielt på bakgrunn av straffelovens § 172:


I §172 i straffeloven pålegges offentlighetspersoner ansvar.

  1. -De som unnlater å opplyse om forhold eller tilbakeholder informasjon slik at noen blir uskyldig dømt, kan

  2. -bli dømt til bøter eller fengsel i inntil ett år.


Han fikk aldri den hjelpen han hadde krav på, og

ble fra første øyeblikk motarbeidet av

myndighetene - dette skulle skjules! Her var for

mange høvdinger negativt involvert!


Forøvrig vil nye sider komme til etterhvert - med forskjellig

innhold innenfor den samme ramme.


DET SISTE SOM HAR SKJEDD: NÅR TINGRETTEN LYGER

(se innhold Terje Strandsaken)