Saken ble fremmet for Stavanger Namsrett og fikk saksnummer 575/93 D. Det blir sagt det er en feilføring. Dette er nok en løgn. Det fremgår av brev av 30. mai 1994 fra byfogd Torbjørn Husebø at saken har vært i Stavanger Byfogdembete i Namsretten.

Imidlertid ble det innlevert anke på sak nr. T93-2611 den 31.05.1994. Denne anken som retten ikke kunne finne - ligger fremdeles på namsmannens kontor - ubehandlet.

Dokumentet hvor saksnummeret var strøket ut med hvit korrekturlakk ble funnet av Arvid Sjødin og Terje Strand i en skuff på namsmann Brit Espedals kontor ved et besøk 18. mai 1999 kl. 15.00.


DET OVERSKREVNE DOKUMENTET

ANKE PÅ SAK T93-2611

KRAV OM FRAVIKELSE

HUSEBØS BREV AV 30.05.1994