forts. neste side

Øverst ser du den falske revisorrapporten med underskriften som Herredsretten i Sandnes (dommer Holm) valgte som rett. Under den som er rett. Det er tydelig stor forskjell, men DNB og Herredsretten i Sandnes trodde vel kanskje at ingen ville oppdage lureriet?

Dette ble påpekt under rettssaken uten at noen brydde seg.